Česká zemědělská univerzita v Praze

„Na základě našich zkušeností lze přepisovací software Newton Dictate, s poměrně vysokou přesností přepisu využít při individuálním zkoušení. Jeho využití odstraňuje bariéry mezi akademickými pracovníky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami – a to zejména těmi, kteří nemají žádné zkušenosti s komunikací například s neslyšícími. Lze také dosáhnout vyšší přesnosti a objektivity při zkoušení, v práci s dalšími skupinami studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, například se specifickými poruchami učení, zejména s dyslexií. Přepisovací SW Newton Dictate se může při sofistikovaném způsobu využití stát nástrojem skutečná inkluze studenta s komunikační bariérou do procesu vysokoškolského vzdělávání. Přepis mluvené řeči na dálku se ukazuje jako ideální způsob simultánního zpřístupňování procesu vysokoškolské výuky.“