přednosta ústavu patologie, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Diktovací program – Newton Dictate
Program používám pro diktování bioptických nálezů. Na programu nejvíce oceňuji rychlost, kterou je možné nález diktovat a velmi malé množství tiskových chyb. Pro mě je diktování nálezů do programu ND mnohem příjemnější, než diktování do diktafonu. Oceňuji skutečnost, že diktovaný text je ihned vidět na monitoru počítače a že je možné po ukončení diktování bezprostředně provádět opravy a úpravy textu.