Pedagogická fakulta, Univerzita J.E. Purkyně, Ústí nad Labem

“Systém NEWTON Dictate používám při činnosti na pedagogické fakultě. Využívám ho hlavně pro diktování odborných textů, protože to považuji za naprosto vynikající záležitost, kdy potřebujete vytvořit nový text, který vychází z dalších zdrojů. Zdroje potřebujete mít při ruce, potřebujete s nimi listovat, potřebujete v nich něco vyhledávat. Velice mile mne překvapilo, že program obsahuje celou řadu termínů, které běžně používám. Ani jsem nepředpokládal, že takto bude program vybaven. Práce se slovníkem je natolik jednoduchá a přehledná, že to není nic složitého. Věřím tomu, že si postupně vytvořím takovou databázi, kde veškerá mnou používaná slova a spojení budou zautomatizována.”