O nás

WEB-bannerCZ

O společnosti NEWTON Technologies

Společnost NEWTON Technologies, a.s. byla založena v roce 2008 s cílem přenesení hlasových technologií k uživatelům a do průmyslu. Zaměřuje se na systémy rozpoznávání hlasu slovanských jazyků (čeština, slovenština, polština, chorvatština, ruština,…). Systémy založené na rozpoznávání hlasu jsou tak ověřené řadou klientů a společnost má rozsáhlé zkušenosti s implementací do různých informačních systémů a školením uživatelů.

Vedle diktovacích softwarů (NEWTON Dictate) se věnuje také přepisům záznamů na zakázku, vyhledávání v audiovizuálních archivech, hlasovým analýzám a hlasovému ovládání počítače. Na rozvoji hlasových technologií společnost úzce spolupracuje s týmem prof. Jana Nouzy z Technické univerzity v Liberci. Díky naší sesterské společnosti NEWTON Media, která se zabývá monitoringem médií a vlastní nejbohatší archív plných textů, pravidelně aktualizujeme základní slovní zásobu používanou pro rozpoznávání.

Naše řešení nabízíme klientům v řadě oborů, jako jsou např. soudy a státní zastupitelství, advokacie, zdravotnictví, školství, bankovnictví a pojišťovnictví, žurnalistika. Zdravotně znevýhodněným občanům tyto technologie pomáhají překonávat jejich omezení i zapojovat se do pracovního procesu.

Kontakt

Daniela Parmová
daniela.parmova@newtontech.cz

 

JE NÁM CTÍ PODPOROVAT UŽITEČNÉ VEŘEJNÉ PROJEKTY

DUHOVÝ MOST

Pomáháme handicapovaným se zapojením do veřejného života. 
Projekty realizované společně s občanským sdružením Polovina nebe, na podporu tělesně znevýhodněných občanů, zacílené na zvyšování jejich počítačových dovedností.

KONTO BARIÉRY

Konto Bariéry je stěžejní projekt Nadace Charty 77. Jde kontinuální sbírku, které se více než dvacet let účastní desetitisíce dárců – svým pravidelným příspěvkem pomáhají naplňovat a financovat program Konta Bariéry. Podobně jako společnost NEWTON Technologies, a.s. Zlepšujeme společně život lidí s handicapem.

ORBI PONTES

Občanské sdružení ORBI PONTES vzniklo, aby pořádáním kulturních a vzdělávacích projektů podpořilo správný přístup a toleranci k osobám se zdravotním postižením a osobám jiným způsobem znevýhodněných. Naše společnost NEWTON Technologies,a.s. se stala partnerem projektu Týden komunikace osob se sluchovým postižením.

ZELENÁ FIRMA

Naše společnost se zapojila do projektu Zelená firma a umožňuje svým zaměstnancům zbavit se ekologickým způsobem vysloužilých drobných elektrospotřebičů a baterií, čímž rozšiřuje svoje aktivity v oblasti ochrany životního prostředí. Cílem projektu je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení. Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a.s., která zajišťuje organizaci sběru, třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České republice.

VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ PŘI INTEGRACI OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM NA TRH PRÁCE

Pomáháme nevidomým nalézet uplatnění na trhu práce. 
Projekt uskutečněný ve spolupráci se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých. Výsledkem je rekvalifikace osob se zrakovým handicapem na povolání přepisovatelů a následné vyhledání odpovídajících pracovních příležitostí.

HLASOVÉ TECHNOLOGIE PRO NESLYŠÍCÍ

Usnadňujeme neslyšícím komunikaci.
Pilotní projekt, spuštěný spolu s Českou unií neslyšících, sloužící k nasazení mobilních hlasových technologií jako nástroje pro usnadnění komunikace a socializace osob s poškozením sluchu v běžném prostředí.

Účetní závěrky NEWTON Technologies

Informace pro akcionáře

Rozhodnutí valné hromady (formát PDF)

2015

Účetní závěrka 2015 (formát PDF 3.0MB)

2014

Účetní závěrka 2014 (formát PDF 1.7MB)

2013

Účetní závěrka 2013 (formát PDF 1.2MB)

Partneři

Historie společnosti

NEWTON Technologies, a.s.

2016

Do distribuce i přímého prodeje v Čechách uvádíme novu verzi NEWTON Dictate 5, kterou pohání neuronové srdce
Uvolněna verze pro chorvatský trh s obecným slovníkem
Založena pobočka NEWTON Technologies Adria d.o.o. v Záhřebu

2015

Přicházíme s novou firemní identitou
Dodáváme přepisy chorvatských TVR pořadů sesterské monitorovací společnosti NEWTON Media
Uvádíme na slovenský trh elektronické licence softwaru NEWTON Dictate 4

2014

Do distribuce na polském trhu uvádíme software NEWTON Dictate 4.
Nová verze softwaru NEWTON Dictate 4 také na Slovensku
Do médií se dostává naše virální kampaň s názvem ,,Pes a Média sežerou všechno.
Spouštíme internetový obchod speciálních diktovacích systémů OLYMPUS www.diktafon.cz
Společnosti NEWTON Technologies,a.s. se zapojila do projektu Českého rozhlasu Radiožurnálu “100 statečných” a doslovně přepsala všechny uskutečněné rozhovory.
Uvádíme na trh elektronické licence softwaru NEWTON Dictate 4

2013

Spouštíme internetový obchod speciálních diktovacích systémů PHILIPS www.diktafony.cz
Stáváme se oficiálním zastoupením společnosti Olympus
Stáváme se oficiálním zastoupením společnosti Philips
Na trh přichází nová verze NEWTON Dictate 4 s pokročilým hlasovým ovládáním
Vstupujeme s rozpoznáváním řeči na polský trh

2012

Uvádíme na trh přelomovou verzi programu NEWTON Dictate 3

2011

V Bratislavě představujeme NEWTON Dictate pro rozpoznávání slovenských právních textů

2010

Vítězíme ve výběrových řízeních Ministerstva vnitra ČR a České inspekce životního prostředí
Výrazně rozšiřujeme portfolio českých a slovenských odborných slovníků

2009

Vyhráváme výběrové řízení Ministerstva spravedlnosti na pronájem technologie v rámci II. etapy pilotního projektu nasazení diktovacích systémů na soudech a státních zastupitelstvích v ČR
Vstupujeme na slovenský trh s rozpoznáváním řeči pro lékařský obor radiologie

2008

Vzniká samostatná společnost NEWTON Technologies
České soudy a státní zastupitelství testují NEWTON Dictate v I. etapě projektu Ministerstva spravedlnosti

2003

Zahájení projektu rozpoznávání hlasu v rámci NEWTON Media, a.s., jehož cílem bylo implementovat rozpoznávání plynulé řeči do procesu doslovného přepisu televizních a rozhlasových pořadů