psychiatrie, gerontopsychiatrie, sexuologie, Psychiatrie s.r.o.

Program Newton Dictate používám, jak ve své každodenní ambulantní praxi, tak i při zpracování znaleckých posudků. Díky zavedení programu se výrazně zkrátil čas zápisu do dokumentace. Chybovost programu je po adaptaci minimální, velkou výhodou je možnost vkládání nových slov. Program má velmi jednoduché a intuitivní ovládání.