Radiolog, Nemocnice Prachatice

“Pracuji jako lékař-radiolog a program NEWTON Dictate využívám k popisu nálezů veškerých CT vyšetření již 1,5 roku. V naší konfiguraci Newton Dictate pracuje s radiologickým slovníkem, využívám i vlastní hlasová makra. “Živou” a poměrně zkušenou písařku máme na oddělení samozřejmě k dispozici, proč tedy využívám počítačový program? Jednoduše kvůli úspoře času a efektivnější práci s NEWTON Dictate. Není to tak, že bychom chtěli naší písařku šetřit. Využívám ji při popisu klasických rentgenových snímků, neboť tyto popisy jsou většinou krátké a je jich mnoho. Při popisech delších nálezů – tedy zejména CT vyšetření se efektivnějším stává kupodivu software.