Předseda sdružení a vedoucí Domu na půl cesty Květná

„Používání programu Newton Dictate významně ulehčilo naši práci. Neustálý styk s úřady, zpracování písemných zpráv a podkladů, stanovisek a individuálních plánů rozvoje našich klientů pro nás představuje administrativní zátěž spojenou se značnou spotřebou času. Tím, že jsme začali používat program Newton Dictate, došlo k reálné časové úspoře asi 1/3 původně potřebného času na zpracovávání administrativy. Jsme s programem velmi spokojeni a doporučujeme jej k užívání.“