Předseda senátu 10 T Městského soudu v Praze

“NEWTON Dictate postupně odstraňuje nedostatky a rozšiřuje své možnosti. Kromě běžného diktátu, kde se stále snižuje chybovost, nyní nabízí i Dictate Bar, kde přímo do psaného textu lze doplňovat nový text v daném řádku. K omezení chybovosti pak slouží i „makra“, kterými lze program naučit, aby opakující se slova psal správně. Musím ovšem konstatovat, že jsem se musel tento program naučit mít rád, protože zkraje mne spíše zdržoval. Nyní, i když stále NEWTON Dictate není zcela bez chyb, jej používám při diktování delších textů a jsem s ním spokojen.”