Vrchní státní zastupitelství Praha

“NEWTON Dictate používám k usnadnění své práce, je způsobilý nahradit diktát písařce. Nynější verze výrazně snížila dřívější chybovost. Umožňuje mi diktovat obsáhlejší texty.”