ÚMČ Praha 13, Oddělení sociálně právní ochrany

„NEWTON Dictate umožňuje pružnější jednání s klientem při potřebě formálního zápisu, na rozdíl od nutnosti rozhovor zapisovat do počítače a tím omezovat komunikaci s klientem. Zvyšuje efektivitu práce a zároveň profesionalitu státní správy. Při jednání je možnost diktovat klientem vnímaná jako profesionálnější a pohovor je považován při případech složitých jednání za formálnější. Klientovi umožňuje obratem reagovat na diktované věty a sdělení, kdy může ihned sdělit své námitky, případně doplnit podstatné věci k diktované větě, které by si do zápisu přál nadiktovat…“