Daňový poradce

„Váš SW využívám především v programu TAXEDIT při psaní odvolání, žádostí a odpovědí na výzvy FÚ – tedy moc se mi zamlouvá NEWTON Dictate Bar, který rovnou píše do mnou vybraného SW. Také velmi využívám možnosti maker na neustále se opakující fráze a obvyklé citace z rozhodnutí soudů, koordinačních výborů popřípadě stanovisek dne GFŘ.“