Radiodiagnostické oddělení Krajské nemocnice v Liberci

“NEWTON Dictate používáme na našem oddělení k diktování nálezů do informačního systému nemocničního a v podstatně ho už v současné době používáme každý den. V práci s NEWTON Dictate vidím dva základní přínosy. Jeden přínos je ten že nepotřebujeme písařku tzn. že ušetříme pracovní sílu a druhý přínos je především pro kolegy, kteří ne příliš rádi používají počítačovou techniku nebo neumějí příliš dobře psát na klávesnici. V tomto případě jim diktování samozřejmě výrazně urychluje popisy snímků.”