Co říkají naši klienti

Reference od uživatelů

Fotolia_60411939_M

MUDr. Eva Honsová, Ph.D

Institut Klinické a Experimentální Medicíny, Praha

“NEWTON Dictate 3 používám přibližně 3 roky. Představuje pro mě naprosto neuvěřitelnou výhodu. V mé praxi ho využívám proto, že mi ušetří minimálně 20% času. Úspora času je pro patologa velice důležitá. Při práci se nemusíte soustředit na psaní, nemusíte texty přepisovat sám, anebo diktovat přes zapisovatelku a poté je znovu kontrolovat. Diktování Vám umožní daleko lepší soustředění. Umožní vám lépe se soustředit na konkrétní případ, který prohlédnete, nadiktujete a uzavřete. Už se k tomu v podstatě nemusíte vracet.”

MUDr. Roman Čerkl

Radiolog, Nemocnice Prachatice

“Pracuji jako lékař-radiolog a program NEWTON Dictate využívám k popisu nálezů veškerých CT vyšetření již 1,5 roku. V naší konfiguraci Newton Dictate pracuje s radiologickým slovníkem, využívám i vlastní hlasová makra. “Živou” a poměrně zkušenou písařku máme na oddělení samozřejmě k dispozici, proč tedy využívám počítačový program? Jednoduše kvůli úspoře času a efektivnější práci s NEWTON Dictate. Není to tak, že bychom chtěli naší písařku šetřit. Využívám ji při popisu klasických rentgenových snímků, neboť tyto popisy jsou většinou krátké a je jich mnoho. Při popisech delších nálezů – tedy zejména CT vyšetření se efektivnějším stává kupodivu software.

MUDr. Regina Kutilová

Akreditované mamodiagnostické centrum, P-P Klinika Kladno, spol. s r.o.

„Fungování našeho pracoviště je postaveno na nesmírně efektivním systému s minimálním administrativním zatížením pro lékařský personál. Na základě vlastních praktických zahraničních zkušeností s voice recognition systémem jsem v loňském roce zjišťovala možnosti českého trhu a výsledkem bylo, že jsme v polovině roku 2011 instalovali na naše pracoviště Newton Dictate systém. Pokládám systém za uživatelsky velmi jednoduchý a rychlý, jak co se týče zaškolení do systému, tak vlastní každodenní použití…“

Prim. MUDr. Stanislav Kašík

RDG oddělení, Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje

„…Měl jsem možnost srovnání a považuji dodaný SW celkově za lepší. Jde zejména o přesnost rozpoznávání řeči, nároky na PC hardware a grafické zpracování zobrazované aplikace. Velmi příjemně mě překvapila ochota zástupců Newton Technologies, a.s., kdy byla možná telefonická konzultace během celého dne a byla nabízena osobní konzultace prakticky v jakékoliv době. Celkově na mě působí firma velmi profesionálně…“

Prof. MUDr. Václav Mandys, CSc.

přednosta ústavu patologie, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Diktovací program – Newton Dictate
Program používám pro diktování bioptických nálezů. Na programu nejvíce oceňuji rychlost, kterou je možné nález diktovat a velmi malé množství tiskových chyb. Pro mě je diktování nálezů do programu ND mnohem příjemnější, než diktování do diktafonu. Oceňuji skutečnost, že diktovaný text je ihned vidět na monitoru počítače a že je možné po ukončení diktování bezprostředně provádět opravy a úpravy textu.

Prim. MUDr. Radim Žalud

odd. patologie Oblastní nemocnice Kolín, a.s.

Přepisovací aplikaci NewtonDictate využívám ke své plné spokojenosti již třetím rokem, a to v podobě online i offline přepisu. Je neocenitelnou každodenní pomůckou při diktování zejména bioptických nálezů, které je tak možno bezprostředně po vyšetření zpřístupnit v nemocničním informačním systému a tím prakticky eliminovat časovou prodlevu při klasickém způsobu přepisování nálezu administrativní pracovnicí. Jsem velmi spokojen s minimální chybovostí, stejně jako s hlasovým ovládáním a možností vytváření vlastních hlasových maker. Dnes si již těžko představím, že bych se bez tohoto produktu měl obejít.

MUDr. Slavomír Pietrucha

psychiatrie, gerontopsychiatrie, sexuologie, Psychiatrie s.r.o.

Program Newton Dictate používám, jak ve své každodenní ambulantní praxi, tak i při zpracování znaleckých posudků. Díky zavedení programu se výrazně zkrátil čas zápisu do dokumentace. Chybovost programu je po adaptaci minimální, velkou výhodou je možnost vkládání nových slov. Program má velmi jednoduché a intuitivní ovládání.

Dr. Ladislav Endrych

Radiodiagnostické oddělení Krajské nemocnice v Liberci

“NEWTON Dictate používáme na našem oddělení k diktování nálezů do informačního systému nemocničního a v podstatně ho už v současné době používáme každý den. V práci s NEWTON Dictate vidím dva základní přínosy. Jeden přínos je ten že nepotřebujeme písařku tzn. že ušetříme pracovní sílu a druhý přínos je především pro kolegy, kteří ne příliš rádi používají počítačovou techniku nebo neumějí příliš dobře psát na klávesnici. V tomto případě jim diktování samozřejmě výrazně urychluje popisy snímků.”