Co říkají naši klienti

Reference od uživatelů

Fotolia_60411939_M

Pavel Švejda

ÚMČ Praha 10, Oddělení přestupkové

„Program používám při přepisu videozáznamů z bezpečnostních kamer, nebo telefonních hovorů na linku 158/155/150/156, při správním řízení – protokolace ústního jednání, podání vysvětlení a podobně, také jako záznamové zařízení při správním řízení a občas při běžné korespondenci…“

Josef Smrž

ÚMČ Praha 13, Oddělení sociálně právní ochrany

„NEWTON Dictate umožňuje pružnější jednání s klientem při potřebě formálního zápisu, na rozdíl od nutnosti rozhovor zapisovat do počítače a tím omezovat komunikaci s klientem. Zvyšuje efektivitu práce a zároveň profesionalitu státní správy. Při jednání je možnost diktovat klientem vnímaná jako profesionálnější a pohovor je považován při případech složitých jednání za formálnější. Klientovi umožňuje obratem reagovat na diktované věty a sdělení, kdy může ihned sdělit své námitky, případně doplnit podstatné věci k diktované větě, které by si do zápisu přál nadiktovat…“

Mgr. Jitka Kufnerová

Česká inspekce životního prostředí, manažerka projektu

„Přepisovací aplikaci NEWTON Dictate používám zejména pro přepis ručních poznámek ze seminářů a jednání nebo přediktovávání dlouhých skupin čísel a dat, která nemám přístupná v elektronické podobě. Pracovat se softwarem je pro mě výhodné, neboť mi umožňuje významně zrychlit a zjednodušit mou práci…“