Co říkají naši klienti

Reference od uživatelů

Fotolia_60411939_M

Jan Harapát

Student

„Už mám od toho datlování otřískaný zobák …

…..tak jsem si připadal, než jsem začal používat program NEWTON Dictate, který se stal mým velkým pomocníkem v téměř každodenní práci na počítači. Pomáhá mně při studiu nebo jen při samotné komunikaci prostřednictvím emailů, chatu se známými a kamarády.“

Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.

Česká zemědělská univerzita v Praze

„Na základě našich zkušeností lze přepisovací software Newton Dictate, s poměrně vysokou přesností přepisu využít při individuálním zkoušení. Jeho využití odstraňuje bariéry mezi akademickými pracovníky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami – a to zejména těmi, kteří nemají žádné zkušenosti s komunikací například s neslyšícími. Lze také dosáhnout vyšší přesnosti a objektivity při zkoušení, v práci s dalšími skupinami studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, například se specifickými poruchami učení, zejména s dyslexií. Přepisovací SW Newton Dictate se může při sofistikovaném způsobu využití stát nástrojem skutečná inkluze studenta s komunikační bariérou do procesu vysokoškolského vzdělávání. Přepis mluvené řeči na dálku se ukazuje jako ideální způsob simultánního zpřístupňování procesu vysokoškolské výuky.“

PhDr. Ing. Ivan Bertl

Pedagogická fakulta, Univerzita J.E. Purkyně, Ústí nad Labem

“Systém NEWTON Dictate používám při činnosti na pedagogické fakultě. Využívám ho hlavně pro diktování odborných textů, protože to považuji za naprosto vynikající záležitost, kdy potřebujete vytvořit nový text, který vychází z dalších zdrojů. Zdroje potřebujete mít při ruce, potřebujete s nimi listovat, potřebujete v nich něco vyhledávat. Velice mile mne překvapilo, že program obsahuje celou řadu termínů, které běžně používám. Ani jsem nepředpokládal, že takto bude program vybaven. Práce se slovníkem je natolik jednoduchá a přehledná, že to není nic složitého. Věřím tomu, že si postupně vytvořím takovou databázi, kde veškerá mnou používaná slova a spojení budou zautomatizována.”