Co říkají naši klienti

Reference od uživatelů

Fotolia_60411939_M

Prof. Dr. Josef Tomáš

Překladatel

“Jsem absolutně spokojen s Newton Dictate. Překlad jedné knihy z angličtiny do češtiny mi zabere až čtyřikrát méně času než kdybych to psal ručně na klávesnici. A nedovedu si představit, že by některý předkladatel do češtiny mohl pracovat bez použití vašeho programu.”

MUDr. Roman Čerkl

Radiolog, Nemocnice Prachatice

“Pracuji jako lékař-radiolog a program NEWTON Dictate využívám k popisu nálezů veškerých CT vyšetření již 1,5 roku. V naší konfiguraci Newton Dictate pracuje s radiologickým slovníkem, využívám i vlastní hlasová makra. “Živou” a poměrně zkušenou písařku máme na oddělení samozřejmě k dispozici, proč tedy využívám počítačový program? Jednoduše kvůli úspoře času a efektivnější práci s NEWTON Dictate. Není to tak, že bychom chtěli naší písařku šetřit. Využívám ji při popisu klasických rentgenových snímků, neboť tyto popisy jsou většinou krátké a je jich mnoho. Při popisech delších nálezů – tedy zejména CT vyšetření se efektivnějším stává kupodivu software.

MUDr. Regina Kutilová

Akreditované mamodiagnostické centrum, P-P Klinika Kladno, spol. s r.o.

„Fungování našeho pracoviště je postaveno na nesmírně efektivním systému s minimálním administrativním zatížením pro lékařský personál. Na základě vlastních praktických zahraničních zkušeností s voice recognition systémem jsem v loňském roce zjišťovala možnosti českého trhu a výsledkem bylo, že jsme v polovině roku 2011 instalovali na naše pracoviště Newton Dictate systém. Pokládám systém za uživatelsky velmi jednoduchý a rychlý, jak co se týče zaškolení do systému, tak vlastní každodenní použití…“

Prim. MUDr. Stanislav Kašík

RDG oddělení, Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje

„…Měl jsem možnost srovnání a považuji dodaný SW celkově za lepší. Jde zejména o přesnost rozpoznávání řeči, nároky na PC hardware a grafické zpracování zobrazované aplikace. Velmi příjemně mě překvapila ochota zástupců Newton Technologies, a.s., kdy byla možná telefonická konzultace během celého dne a byla nabízena osobní konzultace prakticky v jakékoliv době. Celkově na mě působí firma velmi profesionálně…“

Prof. MUDr. Václav Mandys, CSc.

přednosta ústavu patologie, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Diktovací program – Newton Dictate
Program používám pro diktování bioptických nálezů. Na programu nejvíce oceňuji rychlost, kterou je možné nález diktovat a velmi malé množství tiskových chyb. Pro mě je diktování nálezů do programu ND mnohem příjemnější, než diktování do diktafonu. Oceňuji skutečnost, že diktovaný text je ihned vidět na monitoru počítače a že je možné po ukončení diktování bezprostředně provádět opravy a úpravy textu.

Prim. MUDr. Radim Žalud

odd. patologie Oblastní nemocnice Kolín, a.s.

Přepisovací aplikaci NewtonDictate využívám ke své plné spokojenosti již třetím rokem, a to v podobě online i offline přepisu. Je neocenitelnou každodenní pomůckou při diktování zejména bioptických nálezů, které je tak možno bezprostředně po vyšetření zpřístupnit v nemocničním informačním systému a tím prakticky eliminovat časovou prodlevu při klasickém způsobu přepisování nálezu administrativní pracovnicí. Jsem velmi spokojen s minimální chybovostí, stejně jako s hlasovým ovládáním a možností vytváření vlastních hlasových maker. Dnes si již těžko představím, že bych se bez tohoto produktu měl obejít.

MUDr. Slavomír Pietrucha

psychiatrie, gerontopsychiatrie, sexuologie, Psychiatrie s.r.o.

Program Newton Dictate používám, jak ve své každodenní ambulantní praxi, tak i při zpracování znaleckých posudků. Díky zavedení programu se výrazně zkrátil čas zápisu do dokumentace. Chybovost programu je po adaptaci minimální, velkou výhodou je možnost vkládání nových slov. Program má velmi jednoduché a intuitivní ovládání.

Mgr. Ferdinand Raditsch

Předseda sdružení a vedoucí Domu na půl cesty Květná

„Používání programu Newton Dictate významně ulehčilo naši práci. Neustálý styk s úřady, zpracování písemných zpráv a podkladů, stanovisek a individuálních plánů rozvoje našich klientů pro nás představuje administrativní zátěž spojenou se značnou spotřebou času. Tím, že jsme začali používat program Newton Dictate, došlo k reálné časové úspoře asi 1/3 původně potřebného času na zpracovávání administrativy. Jsme s programem velmi spokojeni a doporučujeme jej k užívání.“

Alena Kalusová

Klientka neziskové organizace Duhový most

„Nejdříve jsem nabídce využívání programu NEWTON Dictate nevěnovala dostatečnou pozornost. Zaujal mne až ve chvíli, kdy mi jej doporučil známý, který s ním velmi často pracuje. Při práci na počítači mě omezuje mé zdravotní postižení, než zapíši text prostřednictvím klávesnice, utečou mi všechny moje myšlenky. Proto se mi představa diktování mému počítači líbila a program NEWTON Dictate 3 mne velmi zaujal. Ve chvíli kdy potřebuji komunikovat elektronicky emailem nebo klasickou korespondencí, je tato technologie naprosto úžasná.“