Co říkají naši klienti

Reference od uživatelů

Fotolia_60411939_M

Mgr. Jiří Zeman

Ústavní soud

„Program NEWTON Dictate používám denně, a to jak v zaměstnání, tak pro soukromé aktivity. Jeho největší předností není podle mě to, že s jeho pomocí lze nadiktovat soudní rozhodnutí – to považuji za samozřejmost – ale skutečnost, že si poradí i s běžným textem. Bez problémů tak můžete svému okolí sdělit, jak se vám líbil hudební festival nebo se domluvit na uspořádání společného obědu.”

Mgr. Tomáš Liskovský

Krajský soud Hradec Králové

„NEWTON Dictate je podle mého názoru výborný program, který bez jakýchkoliv obtíží zvládá zadání jeho uživatele. Na běžném stolním i přenosném počítači, který užíván pro svoji práci (DELL), je dostatečně výkonný a při správném nastavení uživatelem mu poskytuje požadovaný komfort při přepisu mluveného slova. Používaný slovník programu, včetně slovníku odborného, je plně dostačující. Ovládání je jednoduché, intuitivní. …“

JUDr. Mgr. Marek Del Favero, Ph.D.

Soudce Okresního soudu v Ostravě

“Softwarovou aplikaci NEWTON Dictate používám jako soudce téměř denně, jednak pro diktování protokolů o jednání a jednak pro diktování meritorních i procesních rozhodnutí. Vzhledem k významu (vlivu) soudních rozhodnutí na právní sféru účastníků je nezbytné, aby následně zapisovatelka provedla kontrolu souladu přepisu s diktátem; i přes tuto následnou kontrolu se aplikace stala nástrojem umožňujícím vyšší efektivitu práce.”

Mgr. Stanislav Findejs

Soudce, Okresní soud Náchod

“Práci s programem NEWTON Dictate mohu doporučit každému, kdo chce pracovat efektivněji. Sice na samém začátku musíte vynaložit určité úsilí, abyste se naučili s programem pracovat, avšak tato časová investice se vám brzy bohatě vrátí. Pokud program začnete používat denně, časem si bez něj svoji práci nebudete umět představit.”

JUDr. Petr Novák

Předseda senátu 10 T Městského soudu v Praze

“NEWTON Dictate postupně odstraňuje nedostatky a rozšiřuje své možnosti. Kromě běžného diktátu, kde se stále snižuje chybovost, nyní nabízí i Dictate Bar, kde přímo do psaného textu lze doplňovat nový text v daném řádku. K omezení chybovosti pak slouží i „makra“, kterými lze program naučit, aby opakující se slova psal správně. Musím ovšem konstatovat, že jsem se musel tento program naučit mít rád, protože zkraje mne spíše zdržoval. Nyní, i když stále NEWTON Dictate není zcela bez chyb, jej používám při diktování delších textů a jsem s ním spokojen.”

JUDr. Zdeněk Doležal

Advokát

“Mé zkušenosti s novou verzí programu jsou velice pozitivní. Je v ní velice příjemné zlepšení grafického systému, šíře možností a pak i rychlost tohoto programu. NEWTON Dictate 3 používám podle potřeby, ale je pravda že pozoruji, že čím dál tím méně se mi chce psát na klávesnici a čím dál tím více diktovat, takže tam kde jsem dříve při nějakých dopisech používal klávesnici tak výlučně diktuji, protože musím říct, že je to pohodlnější podstatně než tedy psaní.”

Ing. Luďka Svorová

Daňový poradce

„Váš SW využívám především v programu TAXEDIT při psaní odvolání, žádostí a odpovědí na výzvy FÚ – tedy moc se mi zamlouvá NEWTON Dictate Bar, který rovnou píše do mnou vybraného SW. Také velmi využívám možnosti maker na neustále se opakující fráze a obvyklé citace z rozhodnutí soudů, koordinačních výborů popřípadě stanovisek dne GFŘ.“

Ing. Tomáš Hajdušek

Daňový poradce

„Program na diktování do počítače s úspěchem používám již od srpna roku 2010. Vzhledem k tomu, že nemám k dispozici písařku, šetří mi spoustu času, který potom mohu věnovat svým klientům. Oceňuji zejména to, že program nabízí specifický slovník pro naši profesi daňových poradců. Jako velmi užitečné hodnotím možnost nastavení různých hlasových maker i přepis diktátu ze záznamu např. prostřednictvím diktafonu.“

JUDr. Libor Široký

Podnikový právník AGROFERT HOLDING, a.s.

„S programem jsem se seznámil asi před třemi lety, a sám ho mám dva a půl roku. Používám NEWTON Dictate 3 ke zpracování co možná nejširšího spektra písemností, které jsem nucen vytvářet, protože neumím psát a moje dvouprstová metoda mi rozhodně neumožnuje odpovídající výkon. NEWTON Dictate 3 mi v tom tedy hodně pomáhá. Nová verze 3 je oproti předchozí verzi výrazně přesnější, přeci jenom jde vidět, že nezahálí při vývoji.“