Co říkají naši klienti

Reference od uživatelů

Fotolia_60411939_M

JUDr. Heny Macháčková

Vrchní státní zastupitelství Praha

“NEWTON Dictate používám k usnadnění své práce, je způsobilý nahradit diktát písařce. Nynější verze výrazně snížila dřívější chybovost. Umožňuje mi diktovat obsáhlejší texty.”

Mgr. Jiří Zeman

Ústavní soud

„Program NEWTON Dictate používám denně, a to jak v zaměstnání, tak pro soukromé aktivity. Jeho největší předností není podle mě to, že s jeho pomocí lze nadiktovat soudní rozhodnutí – to považuji za samozřejmost – ale skutečnost, že si poradí i s běžným textem. Bez problémů tak můžete svému okolí sdělit, jak se vám líbil hudební festival nebo se domluvit na uspořádání společného obědu.”

Mgr. Tomáš Liskovský

Krajský soud Hradec Králové

„NEWTON Dictate je podle mého názoru výborný program, který bez jakýchkoliv obtíží zvládá zadání jeho uživatele. Na běžném stolním i přenosném počítači, který užíván pro svoji práci (DELL), je dostatečně výkonný a při správném nastavení uživatelem mu poskytuje požadovaný komfort při přepisu mluveného slova. Používaný slovník programu, včetně slovníku odborného, je plně dostačující. Ovládání je jednoduché, intuitivní. …“

JUDr. Mgr. Marek Del Favero, Ph.D.

Soudce Okresního soudu v Ostravě

“Softwarovou aplikaci NEWTON Dictate používám jako soudce téměř denně, jednak pro diktování protokolů o jednání a jednak pro diktování meritorních i procesních rozhodnutí. Vzhledem k významu (vlivu) soudních rozhodnutí na právní sféru účastníků je nezbytné, aby následně zapisovatelka provedla kontrolu souladu přepisu s diktátem; i přes tuto následnou kontrolu se aplikace stala nástrojem umožňujícím vyšší efektivitu práce.”

Mgr. Stanislav Findejs

Soudce, Okresní soud Náchod

“Práci s programem NEWTON Dictate mohu doporučit každému, kdo chce pracovat efektivněji. Sice na samém začátku musíte vynaložit určité úsilí, abyste se naučili s programem pracovat, avšak tato časová investice se vám brzy bohatě vrátí. Pokud program začnete používat denně, časem si bez něj svoji práci nebudete umět představit.”

JUDr. Petr Novák

Předseda senátu 10 T Městského soudu v Praze

“NEWTON Dictate postupně odstraňuje nedostatky a rozšiřuje své možnosti. Kromě běžného diktátu, kde se stále snižuje chybovost, nyní nabízí i Dictate Bar, kde přímo do psaného textu lze doplňovat nový text v daném řádku. K omezení chybovosti pak slouží i „makra“, kterými lze program naučit, aby opakující se slova psal správně. Musím ovšem konstatovat, že jsem se musel tento program naučit mít rád, protože zkraje mne spíše zdržoval. Nyní, i když stále NEWTON Dictate není zcela bez chyb, jej používám při diktování delších textů a jsem s ním spokojen.”

JUDr. Zdeněk Doležal

Advokát

“Mé zkušenosti s novou verzí programu jsou velice pozitivní. Je v ní velice příjemné zlepšení grafického systému, šíře možností a pak i rychlost tohoto programu. NEWTON Dictate 3 používám podle potřeby, ale je pravda že pozoruji, že čím dál tím méně se mi chce psát na klávesnici a čím dál tím více diktovat, takže tam kde jsem dříve při nějakých dopisech používal klávesnici tak výlučně diktuji, protože musím říct, že je to pohodlnější podstatně než tedy psaní.”

JUDr. Anna Grimová

Okresní soud v Chebu

“S programem NEWTON Dictate 3 jsem velmi spokojená. Ovládání je snadné a chybovost velmi nízká. Zatím jsem z časových důvodů nestihla odhalit všechny jeho možnosti a používám jej pouze k diktování, i tak se dá říct, že šetří čas nejen můj, ale zejména zapisovatelky, a to v rozsahu cca 1-2 dne týdně.”