Co říkají naši klienti

Reference od uživatelů

Fotolia_60411939_M

Jana Bartíková

Stínová mluvčí

“NEWTON Dictate používám k přepisům pro zadavatele, kteří potřebují digitalizovat své audio záznamy, protože špatně vidím, nepřepisuji texty z papíru, ale opravdu jen z audio nahrávek. Většina jich je pro soudy nebo pro spisovatele, kteří pošlou mp3 nahrávku a já jim poté odevzdám Wordový soubor. Nemohu vůbec přepisovat z papíru, protože mám jenom zbytky zraku, takže když dostanu do ruky nějaký papír a měla bych si každou stránku zvětšovat přes scanner na nějaké obrovské písmo, tak by přepis byl složitý, takhle když mi jde přepis do uší tak ten přepis je rychlý a kvalitní. Mohu porovnat i s přepisem všemi deseti, protože mám státní zkoušku psaní strojem všemi deseti, přepis s NEWTONEM je kvalitnější a rychlejší. Když je zvuková nahrávka jen trošku kvalitní, tak jde udělat kvalitní přepis. Já si myslím, že NEWTON Dictate  je využitelný v každé organizaci, kde zasedá nějaké konzilium a potřebují mít zápisy, u politiků a spisovatelů. Hlavně se s programem naučí pracovat každé malé dítě, není to složitý program, umí hodně, ale dá se to naučit rychle.”

Jan Harapát

Student

„Už mám od toho datlování otřískaný zobák …

…..tak jsem si připadal, než jsem začal používat program NEWTON Dictate, který se stal mým velkým pomocníkem v téměř každodenní práci na počítači. Pomáhá mně při studiu nebo jen při samotné komunikaci prostřednictvím emailů, chatu se známými a kamarády.“

Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.

Česká zemědělská univerzita v Praze

„Na základě našich zkušeností lze přepisovací software Newton Dictate, s poměrně vysokou přesností přepisu využít při individuálním zkoušení. Jeho využití odstraňuje bariéry mezi akademickými pracovníky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami – a to zejména těmi, kteří nemají žádné zkušenosti s komunikací například s neslyšícími. Lze také dosáhnout vyšší přesnosti a objektivity při zkoušení, v práci s dalšími skupinami studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, například se specifickými poruchami učení, zejména s dyslexií. Přepisovací SW Newton Dictate se může při sofistikovaném způsobu využití stát nástrojem skutečná inkluze studenta s komunikační bariérou do procesu vysokoškolského vzdělávání. Přepis mluvené řeči na dálku se ukazuje jako ideální způsob simultánního zpřístupňování procesu vysokoškolské výuky.“

PhDr. Ing. Ivan Bertl

Pedagogická fakulta, Univerzita J.E. Purkyně, Ústí nad Labem

“Systém NEWTON Dictate používám při činnosti na pedagogické fakultě. Využívám ho hlavně pro diktování odborných textů, protože to považuji za naprosto vynikající záležitost, kdy potřebujete vytvořit nový text, který vychází z dalších zdrojů. Zdroje potřebujete mít při ruce, potřebujete s nimi listovat, potřebujete v nich něco vyhledávat. Velice mile mne překvapilo, že program obsahuje celou řadu termínů, které běžně používám. Ani jsem nepředpokládal, že takto bude program vybaven. Práce se slovníkem je natolik jednoduchá a přehledná, že to není nic složitého. Věřím tomu, že si postupně vytvořím takovou databázi, kde veškerá mnou používaná slova a spojení budou zautomatizována.”

MUDr. Eva Honsová, Ph.D

Institut Klinické a Experimentální Medicíny, Praha

“NEWTON Dictate 3 používám přibližně 3 roky. Představuje pro mě naprosto neuvěřitelnou výhodu. V mé praxi ho využívám proto, že mi ušetří minimálně 20% času. Úspora času je pro patologa velice důležitá. Při práci se nemusíte soustředit na psaní, nemusíte texty přepisovat sám, anebo diktovat přes zapisovatelku a poté je znovu kontrolovat. Diktování Vám umožní daleko lepší soustředění. Umožní vám lépe se soustředit na konkrétní případ, který prohlédnete, nadiktujete a uzavřete. Už se k tomu v podstatě nemusíte vracet.”

Pavel Švejda

ÚMČ Praha 10, Oddělení přestupkové

„Program používám při přepisu videozáznamů z bezpečnostních kamer, nebo telefonních hovorů na linku 158/155/150/156, při správním řízení – protokolace ústního jednání, podání vysvětlení a podobně, také jako záznamové zařízení při správním řízení a občas při běžné korespondenci…“

Josef Smrž

ÚMČ Praha 13, Oddělení sociálně právní ochrany

„NEWTON Dictate umožňuje pružnější jednání s klientem při potřebě formálního zápisu, na rozdíl od nutnosti rozhovor zapisovat do počítače a tím omezovat komunikaci s klientem. Zvyšuje efektivitu práce a zároveň profesionalitu státní správy. Při jednání je možnost diktovat klientem vnímaná jako profesionálnější a pohovor je považován při případech složitých jednání za formálnější. Klientovi umožňuje obratem reagovat na diktované věty a sdělení, kdy může ihned sdělit své námitky, případně doplnit podstatné věci k diktované větě, které by si do zápisu přál nadiktovat…“

Mgr. Jitka Kufnerová

Česká inspekce životního prostředí, manažerka projektu

„Přepisovací aplikaci NEWTON Dictate používám zejména pro přepis ručních poznámek ze seminářů a jednání nebo přediktovávání dlouhých skupin čísel a dat, která nemám přístupná v elektronické podobě. Pracovat se softwarem je pro mě výhodné, neboť mi umožňuje významně zrychlit a zjednodušit mou práci…“

JUDr. Heny Macháčková

Vrchní státní zastupitelství Praha

“NEWTON Dictate používám k usnadnění své práce, je způsobilý nahradit diktát písařce. Nynější verze výrazně snížila dřívější chybovost. Umožňuje mi diktovat obsáhlejší texty.”